Ασφαλίσεις ιχθυοκαλλιεργειών

     Η ειδίκευση μας στην ασφάλιση των ιχθυοκαλλιεργειών, κατά την τελευταία 8ετία, σε συνδυασμό με την στενή παρακολούθηση των εξελίξεων αυτού του κλάδου παραγωγής, καθιστά την εταιρία μας πρωτοπόρο στην μελέτη, πρόταση και διατύπωση τον όρων κάθε πιθανής περίπτωσης συμβολαίου ασφάλισης των δραστηριοτήτων σας.

     Διαθέτουμε την ειδική γνώση και εμπειρία στην ασφάλιση:

Κατά παντός κινδύνου ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ - ΠΛΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΟΝΟΥ - ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ - ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΥΤΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ
   

      Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικούς πελάτες μας:

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.
 ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.
 ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.
 ΚΑΠΠΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.
 ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.
 ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ Ε.Π.Ε.
 ΑΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.
 AQUAVET Α.Ε.
 MISTRAL Α.Ε.
 ΑΚΕΜΑ Ε.Π.Ε.
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
 ABUS G.R.
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε.
 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ Ο.Ε.
 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


Hosting by Interweb